• Suomessa riittää turvetta ja turvemaita

  Suomen maa-alasta turvemaita on kolmasosa, 9,29 miljoonaa hehtaaria. Turvemaat ovat nykyään monessa eri käytössä ja osa niistä on suojeltu.

  Turvemaat ja suoluonto ovat Suomen luonnon ainutlaatuinen rikkaus, jota on syytä arvostaa ja säilyttää. Tätä varten turvemaista on suojeltu 12 prosenttia. Turvemaat ovat perinteisesti olleet Suomessa myös elannon ja hyvinvoinnin lähde. Siksi osa niistä on otettu metsätalouden käyttöön, muutettu pelloiksi ja pieneltä osalta turvetuotantoalueiksi.

  Lue lisää aiheesta

 • Turve - suomalaisten energia-aarre

  Turve on turvallinen ja erinomainen kotimainen polttoaine, joka tarjoaa yhdessä muiden kotimaisten biopolttoaineiden kanssa lyömättömän yhdistelmän.

  Energiaturpeella tuotetaan viidennes kotimaisesta kaukolämmöstä ja noin seitsemän prosenttia sähköstä. Energiaturve varmistaa energiahuoltomme, vähentää riippuvaisuutta tuontienergiasta sekä mahdollistaa puupolttoaineiden ja peltoenergian käytön lisäämisen. Turve onkin todellinen suomalaisten energia-aarre.

  Lue lisää aiheesta

 • Kasvua ja eläinten hyvinvointia

  Turpeessa kasvavat kotimaiset tomaatit ja kurkut. Sillä rakennetaan pihat sekä pidetään kuivana ja terveellisenä niin lehmien kuin hevostenkin elinympäristö.

  Turpeen ainutlaatuiset ominaisuudet tekevät siitä erinomaisen tuotteen moneen ympäristökäyttöön. Se on ylivoimaisen kuivike karjan ja hevosten lannan käsittelyyn, erinomainen kasvualustojen ja mullan raaka-aine, toimiva tukiaine biojätteiden kompostointiin, tehokas apu öljynimeytykseen ja paljon muuta.

  Lue lisää aiheesta

 • Turve on osa suomalaista elämää

  Turpeen järkevästä ja vastuullisesta käytöstä hyötyy jokainen suomalainen. Turve merkitsee lämpöä ja sähköä, kasvua ja eläinten hyvinvointia, työtä ja toimeentuloa.

  Miljoonan suomalaisen koti, koulu tai työpaikka lämmitetään turpeen ja puun seoksella. Useimmat meistä syövät turpeessa kasvaneita vihanneksia ja eläimiä, joiden kuivikkeena on ollut turve. Siinä ohessa turve työllistää suomalaisia yli 10 000 henkilötyövuoden edestä ja tuo Suomen kansantalouteen yli 500 miljoonaa euroa vuodessa.

  Lue lisää aiheesta

 • Turvetuotannon ympäristövaikutukset

  Turvetuotantoa säätelevät Suomessa tiukat lupaehdot ja ympäristövaikutuksia seurataan tarkasti. Siksi vaikutukset tunnetaan - ja ne ovat nykyään vähäisiä.

  Turvetuotannon osuus Suomen vesistöjen ravinnekuormituksesta eli typen ja fosforin päästöistä on alle yksi prosentti. Myös kiintoainekuormitus on samaa luokkaa. Turvetuottajat osaavat ja haluavat suojella ympäristöä. Alueista pidetään huolta myös tuotannon päätyttyä ennallistamalla ne kosteikoiksi tai ottamalla hyöty- tai virkistyskäyttöön.

  Lue lisää aiheesta

Turveinfo.fi -sivustoa julkaisee Bioenergia ry yhteistyössä turpeen tuottajien ja käyttäjien kanssa